Εγκρίθηκε η αλλαγή Καταστατικού

Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 13 του Καταστατικού της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Φεβρουαρίου 2013.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !