ΕΕΛΘ: περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση

Προχωρώντας με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. υπέγραψε στις 7 Δεκεμβρίου 2020 σύμβαση με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ για την παροχή υπηρεσιών «Λειτουργίας και Συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης», ένα έργο προϋπολογισμού 64,5 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της σύμβασης, η ΑΚΤΩΡ αναλαμβάνει να υλοποιήσει, εκτός από υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης, σημαντικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης και τη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματός της.

Ειδικότερα, η σύμβαση προβλέπει συντήρηση, επισκευή, υγιεινολογική παρακολούθηση και εντέλει αποδοτικότερη λειτουργία όλης της εγκατάστασης με πρόσθετες επεμβάσεις και, παράλληλα, εργασίες που θα επιφέρουν και την ενεργειακή της αναβάθμιση. Οι γενικότερες επεμβάσεις αφορούν, εκτός από την κύρια εγκατάσταση, την εγκατάσταση υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και τη μονάδα θερμικής ξήρανσης αφυδατωμένης ιλύος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού, εργασίες στο δίκτυο βιομηχανικού νερού, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε περιοχές της εγκατάστασης, όπως και εγκατάσταση συστήματος power management.

Στο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της ΕΕΛΘ, προβλέπεται αναβάθμιση της μονάδας αφυδάτωσης ιλύος, λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής, επεξεργασία βιοαερίου όπως και επέκταση της αναερόβιας χώνευσης. Το παραγόμενο βιοαέριο αναμένεται να καταναλωθεί ως καύσιμο, εναλλακτικό του φυσικού αερίου, στη μονάδα ξήρανσης, στη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και στους καυστήρες βιοαερίου (μέχρι σήμερα ένα ποσοστό 70% περίπου του παραγόμενου βιοαερίου παρέμενε δυστυχώς ανεκμετάλλευτο).

Επιπλέον, θα διαμορφωθεί στο οικόπεδο της ΕΕΛΘ φωτοβολταϊκό πάρκο δυναμικότητας 1 MW, με εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή 1.300 MWh και αντίστοιχη μείωση της σημερινής κατανάλωσης ενέργειας. Μετά το πέρας της σύμβασης, το φωτοβολταϊκό πάρκο θα περιέλθει στην κυριότητα της ΕΥΑΘ, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας.
Το έργο μεταξύ άλλων θα μειώσει τις οχληρές εκπομπές κατά τη λειτουργία των μονάδων, θα βελτιώσει την ποιότητα της αφυδατωμένης και ξηραμένης ιλύος, θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη χρήση των επεξεργασμένων λυμάτων κατά την έξοδο για τις ανάγκες της άρδευσης στις καλλιέργειες Χαλάστρας και Καλοχωρίου, ενώ θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 60 μήνες (5 χρόνια) με δυνατότητα προαίρεσης 12 μηνών. Η ΕΕΛΘ στη Σίνδο επεξεργάζεται καθημερινά 150.000 – 160.000 km αστικών λυμάτων από τις δυτικές και τις κεντρικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη λειτουργία της άρχισε τον Φεβρουάριο του 1992, ενώ η δεύτερη φάση της, που εξασφάλισε βαθμό επεξεργασίας λυμάτων άνω του 90%, ολοκληρώθηκε το 2000.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !