ΕΕΛΘ: ενεργειακή εξοικονόμηση ως 30%

Σε κανονική λειτουργία θέτει από σήμερα η ΕΥΑΘ τον Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (ΣΣΗΘ) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), στη Σίνδο, προσβλέποντας σε ενεργειακή εξοικονόμηση της τάξεως του 20%-30% στην εγκατάσταση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο σταθμός, που λειτουργούσε πιλοτικά από τα μέσα Οκτωβρίου, έχει συνολική ισχύ 2,5 MW. Ανήκει σε μια σειρά ενεργειακών και λειτουργικών έργων που υλοποιούνται το διάστημα αυτό στην ΕΕΛΘ και αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου βιοαερίου και την εκμετάλλευσή του για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η παραγόμενη από τον σταθμό ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται σε διάφορα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων, ενώ μέρος της παραγόμενης θερμότητας μεταφέρεται στους χωνευτές ιλύος και στον νέο χωνευτή για επιπλέον παραγωγή βιοαερίου. Συνολικά, με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται στον βιολογικό σταθμό εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 20%-30%, αναλόγως των συνθηκών και του φορτίου λυμάτων, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτηση από ορυκτές πηγές ενέργειας.

«Η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο φυσικό περιβάλλον είναι μια δυναμική και διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία, για την οποία δεσμευόμαστε μέσα από την καθημερινή μας λειτουργία, τη διαχρονική συμμόρφωσή μας με τη σχετική νομοθεσία και τις επενδύσεις αναβάθμισης των παραγωγικών μας μονάδων. Η θέση σε κανονική λειτουργία του ΣΣΗΘ είναι ένα απτό παράδειγμα αυτής ακριβώς της δέσμευσής μας. Διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας με βάση τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο κλίμα, την κοινωνία και την αγορά ενέργειας, άλλωστε έτσι μόνο διασφαλίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ευρωστία της εταιρείας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

«Η επιδίωξή μας για ενεργειακή εξοικονόμηση είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη. Πετύχαμε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας το 2020 της τάξεως του 4,67% σε σύγκριση με το 2019, ενώ το 2021 σημειώθηκε μείωση 17,17% σε σύγκριση με το 2020. Το 2022 αναμένουμε να πετύχουμε αντίστοιχα μεγέθη ενεργειακής εξοικονόμησης για το σύνολο των εγκαταστάσεών μας, με αυτοπαραγωγή όπου είναι εφικτό», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.

Η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας αποτελεί πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΑΘ και κυρίως για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η εταιρεία στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, από τον έλεγχο των απλών αντλιών με ρυθμιστές στροφών (inverters) μέχρι τα μεγάλα ενεργειακά έργα στις εγκαταστάσεις της, όπως η μονάδα ΣΣΗΘ. Η εταιρεία, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των εθνικών στρατηγικών για την κλιματική αλλαγή, επιδιώκει μέσα από τη δραστηριότητά της και τις ροές των κεφαλαίων της προς «πράσινες» επενδύσεις κι επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, να στηρίξει εμπράκτως την «πράσινη» και ψηφιακή μετάβαση.

Ο διευθυντής Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ, Κώστας Κωτούλας (δεξιά), ενημερώνει τον πρόεδρο, Άγι Παπαδόπουλο, και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Άνθιμο Αμανατίδη (αριστερά) για τη λειτουργία του σταθμού

1 1

2

Από αριστερά, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Θόδωρος Κουλούρης και Μαρία Πεταλά με τους Ά. Παπαδόπουλο, Ά. Αμανατίδη και Κ. Κωτούλα.

3