Δημοσίευση προκήρυξης 80 θέσεων ΠΕ-ΤΕ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει ότι εκδόθηκε η 5Κ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/21-12-2016, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην εταιρεία μας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 10 – 24/01/2017Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !