Δημοσίευση προκήρυξης 70 θέσεων ΔΕ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει ότι εκδόθηκε η 4Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εταιρεία μας.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !