Δημοσίευση προκήρυξης 70 θέσεων ΔΕ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει ότι εκδόθηκε η 4Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εταιρεία μας.



Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !