Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2011

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες μητρικής & ομίλου του πρώτου τριμήνου 2011 θα δημοσιευθούν την 31η Μαΐου 2011, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΞΠΡΕΣ & TA NEA. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες της ίδιας περιόδου , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr την ίδια ημέρα