Διήμερο… test drive στις τεχνολογίες του “aqua3S”

Πιλοτική άσκηση και… test drive των “εργαλείων” και της πλατφόρμας που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “aqua3S” οργανώθηκε, υπό την ευθύνη της ΕΥΑΘ Α.Ε., το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο. Συμμετείχαν εταίροι του έργου, φορείς, υπηρεσίες κι ερευνητικοί οργανισμοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που συνεισέφεραν τεχνογνωσία κι εμπειρία, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι δυνατότητες των τεχνολογικών “εργαλείων” του έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης σε θέματα ασφάλειας νερού.

Στην άσκηση επιστρατεύτηκαν, εκτός από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του “aqua3S” (αξιοποίηση δορυφορικών εργαλείων επισκόπησης για τον εντοπισμό ρύπανσης στα επιφανειακά ύδατα μεγάλων ταμιευτήρων, χρήση μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων ιπτάμενων οχημάτων για τον προσδιορισμό ρυπογόνων παραγόντων, χρήση αισθητήρων ανίχνευσης οργανικής ύλης κ.ά.), οι αισθητήρες και τα μετρητικά συστήματα που ήδη χρησιμοποιεί η ΕΥΑΘ Α.Ε. στις υποδομές και την επιχειρησιακή λειτουργία της. Όλες οι τεχνολογίες συνδυάστηκαν μεταξύ τους και είχαν αλληλεπίδραση με τους χρήστες της πλατφόρμας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του “aqua3S”. Έτσι άλλωστε εξασφαλίζεται άμεση επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων, ενώ αξιολογούνται και οι ενέργειές τους εν μέσω κρίσης, ώστε να προτείνονται και άμεσα οι σχετικές λύσεις.

Η αντιμετώπιση των σεναρίων της άσκησης στην ΕΕΝΘ θεωρήθηκε από τους συμμετέχοντες επιτυχής, αφού ο συνδυασμός των τεχνολογιών “έδειξε” ετοιμότητα σε ενδεχόμενη μελλοντική κρίση.

Το ερευνητικό έργο “aqua3S” (Enhancing Standardization strategies to integrate innovative technologies for Safety and Security in existing water networks) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Horizon 2020). Η ΕΥΑΘ συμμετέχει στο έργο ως εταίρος μαζί με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.