Διεθνές σεμινάριο για την κλιματική αλλαγή

Στα… έδρανα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ κάθεται επιστημονικό προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες διεθνούς σεμιναρίου σε φοιτητές στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CC-WaterS (Climate Change and impacts in Water Supply – Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στην υδροδότηση πόλεων).

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., ως εταίρος του προγράμματος, από κοινού με το ΑΠΘ συμμετέχει στην οργάνωση και την εκτέλεση του σεμιναρίου με εισηγήσεις επιστημόνων της σε ένα ακροατήριο 50 φοιτητών από 9 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που παίρνουν μέρος στο CC-WaterS. Οι εισηγήσεις της ΕΥΑΘ έχουν εμπειρικό χαρακτήρα και αφορούν στις μετρήσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού της Θεσσαλονίκης, όπως και στην αξιοποίηση των εκροών της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης για αρδευτικούς σκοπούς, μια δράση της εταιρείας που είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στην πεδιάδα Χαλάστρας – Καλοχωρίου. Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν επίσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της ΕΥΑΘ, στις πηγές της Αραβησσού και στο φράγμα του Αλιάκμονα.

Στο σεμινάριο, που διεξάγεται από τις 11 έως τις 15 Απριλίου 2011, θα παρουσιαστούν επίσης θέματα σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, τη διασφάλιση των υδατικών πόρων, αλλά και την κοινωνικοοικονομική διάσταση του νερού. Οι φοιτητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να περιηγηθούν σε αρχαιολογικούς χώρους (Βεργίνα, Πέλλα) και σε μουσεία της Θεσσαλονίκης.

Tο πρόγραμμα CC-WaterS χρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Συμμετέχουν 18 φορείς από 9 χώρες της ΝΑ Ευρώπης με συντονιστή την Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Βιέννης. Σκοπός του είναι η παρακολούθηση της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών στην ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού, με την εξέταση ακραίων καιρικών φαινομένων όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !