ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εάν κατά τη σύναψη του συμβολαίου Υδροληψίας είχατε καταβάλει Εγγύηση, για την επιστροφή της, απαιτείται υποβολή αντιγράφου του τραπεζικού σας λογαριασμού που να εμφανίζεται ευκρινώς :

 • ΙΒΑΝ και η Τράπεζα
 • Δικαιούχος του λογαριασμού, να είναι ο υπόχρεος της υδροληψίας, ή συνδικαιούχος.

Καταθέστε το αντίγραφο κατά την υποβολή του αιτήματος Διακοπής στον υπάλληλο που θα σας εξυπηρετήσει στο κατάστημα.

ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

 1. Τελευταία απόδειξη νερού εξοφλημένη.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη θεωρημένη σε ΚΕΠ ή μέσω gov.gr (για το υπόδειγμα πατήστε εδώ).
 3. Φωτογραφία υδρομέτρου.
 4. Λύση μισθωτηρίου από το taxis
 5. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιστροφή της εγγύησης

Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  Νόμιμη εκπροσώπηση.

 ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 1. Τελευταία απόδειξη νερού, εξοφλημένη
 2. Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών (θεωρημένη σε ΚΕΠ ή μέσω gov.gr) όπου να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου και η ένδειξη του υδρομέτρου για να γίνει η εκκαθάριση, όπως επίσης και η φράση «δηλώνω ότι το ακίνητο δεν κατοικείται, δεν υπάρχει μισθωτήριο σε ισχύ και αιτούμαι τη διακοπή της υδροληψίας».
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λπ.
 5. Φωτογραφία υδρομέτρου
 6. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιστροφή της εγγύησης

Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  Νόμιμη εκπροσώπηση.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !