ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

 1. Για ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εάν κατά τη σύναψη του συμβολαίου Υδροληψίας είχατε καταβάλει Εγγύηση, για την επιστροφή της, απαιτείται υποβολή αντιγράφου του τραπεζικού σας λογαριασμού που να εμφανίζεται ευκρινώς :

 • ΙΒΑΝ και η Τράπεζα
 • Δικαιούχος του λογαριασμού, να είναι ο υπόχρεος της υδροληψίας, ή συνδικαιούχος.

Καταθέστε το αντίγραφο κατά την υποβολή του αιτήματος Διακοπής στον υπάλληλο που θα σας εξυπηρετήσει στο κατάστημα.

 1. Για ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

 1. Τελευταία απόδειξη νερού εξοφλημένη.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη θεωρημένη σε ΚΕΠ ή μέσω gov.gr (για το υπόδειγμα πατήστε εδώ).
 3. Φωτογραφία υδρομέτρου.
 4. Λύση μισθωτηρίου από το taxis
 5. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιστροφή της εγγύησης (που να αναφέρει την επωνυμία σας ως δικαιούχος ή συν δικαιούχος και το IBAN)

Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  Νόμιμη εκπροσώπηση.

 ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 1. Τελευταία απόδειξη νερού, εξοφλημένη
 2. Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών (θεωρημένη σε ΚΕΠ ή μέσω gov.gr) όπου να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου και η ένδειξη του υδρομέτρου για να γίνει η εκκαθάριση, όπως επίσης και η φράση «δηλώνω ότι το ακίνητο δεν κατοικείται, δεν υπάρχει μισθωτήριο σε ισχύ και αιτούμαι τη διακοπή της υδροληψίας».
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λπ.
 5. Φωτογραφία υδρομέτρου
 6. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιστροφή της εγγύησης που να αναφέρει την επωνυμία σας ως δικαιούχος ή συν δικαιούχος και το IBAN,( Εάν έχετε καταβάλει στο παρελθόν εγγύηση).

Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  Νόμιμη εκπροσώπηση.

 1. Για ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

Ενημερώνουμε πως το κόστος ακύρωσης διακλάδωσης αφορά όλους τους ιδιοκτήτες (επιμερίζεται σε όλους τους ιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας) και ανέρχεται για διακλάδωση

 • Φ20 στα 80,00€ +ΦΠΑ 24% = 99,20€ .
 • Φ50 και άνω στα 85,00€ +ΦΠΑ 24% = 105,40€ .

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (π.χ. εργολάβος.)

 1.   Τελευταία απόδειξη νερού, εξοφλημένη
 2. Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών (θεωρημένη σε ΚΕΠ ή μέσω gov.gr) όπου να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου και η ένδειξη του υδρομέτρου για να γίνει η εκκαθάριση, όπως επίσης και η φράση «δηλώνω ότι το ακίνητο δεν κατοικείται, δεν υπάρχει μισθωτήριο σε ισχύ και αιτούμαι τη διακοπή της υδροληψίας».
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λπ.
 5. Φωτογραφία υδρομέτρου
 6. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιστροφή της εγγύησης
 7. Άδεια κατεδάφισης του ακινήτου

Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  Νόμιμη εκπροσώπηση

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !