ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

 1. Τελευταία απόδειξη νερού εξοφλημένη.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη θεωρημένη σε ΚΕΠ ή μέσω gov.gr (για το υπόδειγμα πατήστε εδώ).
 3. Φωτογραφία υδρομέτρου.

Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  Νόμιμη εκπροσώπηση.

 ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 1. Τελευταία απόδειξη νερού, εξοφλημένη
 2. Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών (θεωρημένη σε ΚΕΠ ή μέσω gov.gr) όπου να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου και η ένδειξη του υδρομέτρου για να γίνει η εκκαθάριση, όπως επίσης και η φράση «δηλώνω ότι το ακίνητο δεν κατοικείται, δεν υπάρχει μισθωτήριο σε ισχύ και αιτούμαι τη διακοπή της υδροληψίας».
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λπ.

Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  Νόμιμη εκπροσώπηση.

Παρατήρηση : Αν, κατά τη σύναψη του συμβολαίου, είχατε καταβάλει εγγύηση, για την επιστροφή της, απαιτείται αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού σας, (Να εμφανίζεται ευκρινώς ο ΙΒΑΝ και η Τράπεζα. Δικαιούχος του λογαριασμού, να είναι ο υπόχρεος της υδροληψίας).

  Αίτηση διακοπής υδροληψίας και επιστροφή εγγύησης

  Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

  Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !