Διαχείριση ΑπορριμμάτωνΧρήσιμες Πληροφορίες - Αποχέτευση

Διάθεση ιλύος

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 80568-4225-91 «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων» με αδειοδότηση από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας εφαρμόζεται η δράση της διάθεσης της αποθηκευμένης ασβεστοποιημένης ιλύος προηγούμενων ετών σε γεωργικές καλλιέργειες, δράση που υλοποιείται από το 2011 μέχρι και σήμερα. Η αρμόδια για την αδειοδότηση επιτροπή απαρτιζόμενη από στελέχη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Υγιεινής και της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από την ενδελεχή ανάλυση των εδαφών προς λίπανση και της δειγματοληψίας της ιλύος αποφασίζει για τη χορήγηση ποσότητας ιλύος ανά στρέμμα ως μέσο λίπανσης, περιορίζοντας έτσι και την ποσότητα χημικών λιπασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Ο τρόπος αυτός διάθεσης της ιλύος αποτελεί μια αειφορική και φιλοπεριβαλλοντική δράση, η οποία άλλωστε ακολουθείται μέχρι σήμερα, με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς, έχει μεγάλη απήχηση στους γεωργούς των γύρω περιοχών και έχει υιοθετηθεί σε πολλές αγροτικές περιοχές (που κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρος στη δράση και επωφελούνται).

 

Από το τέλος του 2011 λειτουργεί η μονάδα θερμικής ξήρανσης της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος και όλη πλέον η ιλύς οδηγείται εκεί, παράγοντας ένα υγιεινοποιημένο προϊόν κοκκομετρίας 1-4mm και ξηρότητας άνω του 92%. Η καθημερινή αυτή ποσότητα (περίπου 20 τόνοι) παραλαμβάνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες προς διαχείριση και περαιτέρω αξιοποίησή τους σε τελικό προϊόν με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού-λιπάσματος για την εφαρμογή του σε αγροτικές καλλιέργειες.

Πρακτικές συμβουλέςγια να αποφύγετε το φράξιμο της αποχέτευσης

Η φραγμένη (βουλωμένη) αποχέτευση είναι απόρροια των υλικών που ρίχνουμε καθημερινά στο νεροχύτη, στο νιπτήρα, στη λεκάνη της τουαλέτας, καθώς και στα φρεάτια του μπάνιου και των μπαλκονιών της οικίας μας. Το αποχετευτικό σύστημα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κάποιες απλές καθημερινές μας συνήθειες μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία της απόφραξης της αποχέτευσης, που πέραν της εξοικονόμησης χρημάτων για την εκάστοτε πολυκατοικία και νοικοκυριό, θα βοηθήσουν και στην καλύτερη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου, στην αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί) και κατ’ επέκταση στην μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Για τους λόγους αυτούς δεν πρέπει να ρίχνουμε τα παρακάτω στην Αποχέτευση:

 1. Χαρτιά
  Ενδεικτικά η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χαρτιά υγείας, χαρτομάντιλα και χαρτοπετσέτες, που αποτελούν την πιο συχνή αιτία έμφραξης της αποχέτευσης. Για τα υλικά της κατηγορίας αυτής προτείνεται, ακόμη και αν πρόκειται για βιοδιασπώμενο χαρτί υγείας, η ρίψη τους να γίνεται σε κάδους και όχι στη λεκάνη της τουαλέτας.
 2. Μαλλιά – Σαπούνια
  Τα ανωτέρω προκύπτουν κατά το πλύσιμο μέρους του ανθρωπίνου σώματος ή/και στο σύνολό του και μπορεί επίσης να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στο αποχετευτικό σύστημα, καθώς το προϊόν που προκύπτει από το συνδυασμό του νερού με τα μαλλιά και το σαπούνι προσκολλάται μέσα στις σωληνώσεις και έχει συσσωρευτική τάση οδηγώντας στην έμφραξη της αποχέτευσης. Για την αποφυγή ή τον περιορισμό αυτού του φαινομένου προτείνεται η χρήση πλαστικών ή μεταλλικών φίλτρων που είναι ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο και έχουν χαμηλό κόστος. Τα φίλτρα αυτά κατακρατούν τα μαλλιά, τα οποία στη συνέχεια μπορούμε να συλλέξουμε με ένα χαρτί και να τα απορρίψουμε στον κάδο.
 3. Υπολείμματα φαγητών – βρώσιμα λίπη και έλαια και τηγανέλαια
  Τα υλικά της κατηγορίας αυτής, που κατά κύριο λόγο φράζουν την αποχέτευση του νεροχύτη, προσκολλώνται στα τοιχώματα της αποχέτευσης και έχουν επίσης συσσωρευτική τάση, όπως τα υλικά της κατηγορίας 2. Προτείνεται όλα τα υπολείμματα τροφών, με εξαίρεση τα βρώσιμα λίπη και έλαια, να απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων, πριν την πλύση των πιάτων. Ειδικά τα βρώσιμα λίπη και έλαια, καθώς και τα τηγανέλαια μπορείτε να τα διαχειριστείτε όπως περιγράφεται εδώ.
 4. Είδη προσωπικής υγιεινής
  Τα είδη προσωπικής υγιεινής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαφόρων ειδών πάνες, βαμβάκι, ωτογλυφίδες, μωρομάντιλα, σερβιέτες, ταμπόν εμμηνόρροιας, οδοντικό νήμα και αυτοκόλλητους επιδέσμους. Κατά την ρίψη των ανωτέρω στο αποχετευτικό σύστημα, λαμβάνει μέρος η διόγκωσή τους, λόγω απορρόφησης νερού, με σχεδόν άμεσο αποτέλεσμα το φράξιμο της αποχέτευσης. Προτείνεται η απόρριψη των ειδών προσωπικής υγιεινής να γίνεται στον κάδο απορριμμάτων και σε καμία περίπτωση στη λεκάνη της τουαλέτας.
 5. Διάφορα
  Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει μία μεγάλη λίστα υλικών που δεν μπορούμε να τα κατατάξουμε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι γόπες από τα τσιγάρα, τα καλλυντικά, τα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται αλλά και προκύπτουν κατά τις ανακαινίσεις (π.χ. χρώματα, τσιμέντο, στόκος, μπάζα κ.ά.), γάντια προστατευτικά, υλικά συσκευασίας, τα οποία θα πρέπει να τα διαχειριστούμε με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφύγουμε το φράξιμο της αποχέτευσης, αλλά πάντοτε με βασικό γνώμονα την Προστασία του Περιβάλλοντος.

ΑποχέτευσηΣυχνές ερωτήσεις

Ποιους αφορά ο Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης (ΕΚΑ) και ποιες περιοχές καλύπτει ?

ΕΚΑ-Αρθρο 1:

 1. «…αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις, που επιβάλλονται σε επαγγελματικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΝΠΔΔ), εργαστήρια κλπ, και κάθε είδους δραστηριότητα και φορέα, τα οποία ενδέχεται να παράγουν υγρά απόβλητα, πέραν της αστικής κατοικίας, για την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.).», και

β) «…καλύπτει το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 26 Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/26.7.2001) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του».

Τι θεωρούμε οικιακά λύματα ?

ΕΚΑ-Αρθρο 2-Βασικές έννοιες :  Οικιακά Λύματα – τα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών, που προέρχονται κυρίως από τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και τις εμπορικές δραστηριότητες.

Τι θεωρούμε υγρά βιομηχανικά απόβλητα ?

ΕΚΑ-Αρθρο 2-Βασικές έννοιες :  Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα – τα υγρά απόβλητα που παράγονται από οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

Ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένες να έχουν φρεάτιο δειγματοληψίας ?

Κάθε δραστηριότητα πέραν της αστικής κατοικίας από την οποία παράγονται υγρά βιομηχανικά απόβλητα.

Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν χωριστά εσωτερικά δίκτυα λυμάτων- υγρών αποβλήτων ?

Κάθε δραστηριότητα πέραν της αστικής κατοικίας από την οποία παράγονται υγρά βιομηχανικά απόβλητα και εγκαθίσταται σε καινούργιες εγκαταστάσεις (και δεν είναι υφιστάμενες).

Ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης που ακολουθείται για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία Β ?

Περιγράφεται στον ΕΚΑ-Αρθρο 6.3.1-6.3.2-6.3.3

Ποιές αναλύσεις πρέπει να κάνω στην εκροή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της επιχείρησης μου ?

Ενδεικτικός πίνακας των ελεγχόμενων παραμέτρων δίνεται στο Παράρτημα VΙ.

Το δείγμα που λαμβάνεται είναι στιγμιαίο ή σταθμισμένο ?

Οι δειγματοληψίες αναφέρονται σε τυχαία στιγμιαία δείγματα (ΕΚΑ-6.3.3) εκτός και αν υπάρχει δειγματολήπτης, οπότε είναι δυνατόν να ληφθεί και σταθμισμένο δείγμα.

Από ποιο σημείο της ΕΕΑ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων) της επιχείρησής μου μπορούν να λαμβάνονται δείγματα για τον έλεγχο της ποιότητας εκροής ?

Τα δείγματα λαμβάνονται από σημείο όπως περιγράφεται στην, από την ΕΥΑΘ Α.Ε., εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, παρουσία του υπεύθυνου της επιχείρησης.

Για πόσο καιρό «επιτρέπονται» οι υπερβάσεις σε συγκεκριμένες παραμέτρους ?

Επιτρέπονται μόνο για έναν χρόνο. Παράμετροι για τις οποίες επιτρέπονται υπερβάσεις είναι οι: ΤSS, COD και BOD5. Στο διάστημα αυτό, και μόνο για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, από τις παραπάνω, που υπάρχει υπέρβαση, η επιχείρηση θα χρεώνεται με Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασίας (ΤΠΚΕ) (Παράρτημα IV).

Το ΤΠΚΕ είναι πέραν των τελών αποχέτευσης.

Εφόσον οι υπερβάσεις ξεπεράσουν τον ένα χρόνο, ανακαλείται η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού των δικτύων οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων?

Ισχύουν τα όρια του Ειδικού Κανονισμού. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επιτυγχάνεται η επίτευξη των αποδεκτών ορίων διάθεσης των υγρών αποβλήτων στο δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Πίνακας Ι του Παραρτήματος I του ΕΚΑ) με αραίωση (Αρθρο 5.1-ΕΚΑ).

Πρέπει να βάλω παροχόμετρο στην έξοδο της ΕΕΑ μου?

Κάθε  επιχείρηση που παράγει υγρά απόβλητα παροχής > 2m3/d πρέπει να τοποθετήσει μετρητή παροχής.

Που θα βρω προδιαγραφές για τον μετρητή παροχής ?

Πριν γίνει η προμήθεια του μετρητή παροχής θα πρέπει να εγκριθούν οι προδιαγραφές του από την ΕΥΑΘ Α.Ε. όπως αναφέρεται στον ΕΚΑ-Παρ. 6.5.

Τι ισχύει για τις υγειονομικές μονάδες ?

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) «Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» και με την με ΑΔΑ: 9Θ2Ο465ΦΥΟ-Τ2Ω       Εγκύκλιο διαχείρισης υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (Αρ. Πρωτ. Δ1ε/.Π.33942/17 (21-02-18).

Τι κάνω σε περίπτωση βλάβης της ΕΕΑ μου ?

Α) Για παροχή υγρών αποβλήτων < 2m3/d

…..

 1. B) Για παροχή υγρών αποβλήτων > 2m3/d:

 

 • να υπάρχει Σχέδιο Διαχείρισης των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, προς αποφυγή της εισόδου τους στο αποχετευτικό δίκτυο.
 • να ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., όπως προβλέπεται στον ΕΚΑ, για την φύση του προβλήματος και την αιτία που το προκάλεσε, για την ποιότητα και ποσότητα των τυχόν ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων που θα εισέλθουν στο δίκτυο της μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα (εφόσον δεν μπορεί αυτό να αποφευχθεί βάσει του ως άνω προβλεπόμενου Σχεδίου Διαχείρισης), καθώς και για τον προβλεπόμενο χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ΕΕΑ.
 • εν συνεχεία, αναλόγως του μεγέθους του προβλήματος και των πιθανών επιπτώσεων στο δίκτυο και στην ποιότητα των εκροών των εγκαταστάσεων μας, να ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς.

 

Επιπλέον:

 • Δεν θα θεωρείται δικαιολογημένη, μια βλάβη που οφείλεται στην μη ύπαρξη εφεδρικού κρίσιμου Η/Μ εξοπλισμού, σε έλλειψη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), και γενικότερα σε λόγους που δεν άπτονται των λόγων ανωτέρας βίας.
 • Σε κάθε περίπτωση η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη προέρχεται από την παραλαβή στις εγκαταστάσεις της, αποβλήτων η ποιότητα των οποίων αφίσταται από τη συμφωνηθείσα.

Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της δραστηριότητας μου με το δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε. ?

Στην περίπτωση που υπάρχει σηπτική δεξαμενή και η μεταφορά των συλλεγόμενων υγρών αποβλήτων γίνεται στην ΕΕΛΘ ή στην ΑΙΝΕΙΑ, ισχύει η διαδικασία των παραγράφων 6.3.2. & 6.3.3. με στόχο την έκδοση άδειας μεταφοράς υγρών αποβλήτων.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση