Υποχλωριώδες νάτριο στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια, τμηματική μεταφορά και παράδοση στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ, 300.000 κιλών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, περιεκτικότητας τουλάχιστον 12,5%κ.β. σε ενεργό χλώριο κατά την παραλαβή, προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ και συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00€ πλέον ΦΠΑ σε περίπτωσης άσκησης δυνατότητας του δικαιώματος προαίρεσης κατά 100.000 κιλά

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/10/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/10/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !