Υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης

Θέμα διαγωνισμού: Eξασφάλιση υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα  υποβολής προσφορών: 29/04/2022 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 12/04/2022.
  • CPV: 77312000-0,90911200-8,77340000-5,90511000-2
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/04/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !