Υπηρεσίες ιλύος ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ)

  • Θέμα διαγωνισμού: Υπηρεσίες ιλύος ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 31/03/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/03/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !