Παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της προσωρινά αποθηκευμένης ασβεστοποιημένης (με 30% άνυδρο οξείδιο του ασβεστίου – CaΟ) ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)

  • Θέμα διαγωνισμού: Υπηρεσίες Ιλύος 2
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 23/05/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου,   Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !