Υπηρεσίες για Αινείας

Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση  και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ Αινεία)

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση  και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ Αινεία)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 03/03/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 03/03/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/02/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !