Υπηρεσία μεταφοράς προσωπικού και υλικών (ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

  • Θέμα διαγωνισμού(Νέο – τροποποιημένο) : παροχή υπηρεσίας υποστήριξης ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού και υλικών από κατάλληλο προσωπικό
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/03/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/03/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/03/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !