Υλοποίηση νέου ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης & τιμολόγησης πελάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Υλοποίηση νέου ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης & τιμολόγησης πελάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 4/6/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία: 15/7/2019
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 22/7/2019
  • Περίληψη διακήρυξης:  Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση