Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση των σταθμών PLC και νέου ενιαίου SCADA, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακλουθούν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

  • Θέμα διαγωνισμού: Υλοποίηση αντικατάστασης σταθμών PLC και νέου ενιαίου SCADA Ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/07/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης