Θερμομόνωση κτιρίου ΕΕΛΘ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην θερμομόνωση του κτηρίου χημείου που βρίσκεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης στη Σίνδο, μετά από σχετική μελέτη που προηγήθηκε, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 40.000,00 €.

  • Θέμα διαγωνισμού: Θερμομόνωση κτιρίου ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/07/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/06/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου, Λήψη Αρχείου,
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !