Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ – Με διευκρινίσεις

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ