Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διετούς εξωτερικής συνεργασίας για τη συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διετούς εξωτερικής συνεργασίας για τη συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/10/2023 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/10/2023.
  • CPV: 50114000-7
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/10/2023.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !