Προμήθεια τεσσάρων (4) πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια τεσσάρων (4) πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/09/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/09/2019.
  • CPV: 42124290-3
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/09/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου