ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ – Προμήθεια νέων φορητών συσκευών καταγραφής ενδείξεων και βάσεων φόρτισης και επικοινωνία – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια νέων φορητών συσκευών καταγραφής ενδείξεων και βάσεων φόρτισης και επικοινωνία

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού: 30/09/2019 12:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/09/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/09/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής: Λήψη αρχείου
  • Ορθή επανάληψη αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !