Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/08/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 19/08/2019.
  • CPV: 66516100-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 19/08/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !