Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Ημερομηνία διαγωνισμού: 20/08/2019 ώρα 09.00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 07/08/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 07/08/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !