Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία ΔεδομένωνΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !