Προμήθεια 17 tablets και αξεσουάρ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 17 tablets και αξεσουάρ

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/09/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 19/09/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 19/09/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !