Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού της SingularLogic, με προαγορά ωρών

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκατεστημένου λογισμικού της SingularLogic, με προαγορά ωρών

  • Καταληκτική ημερομηνία ώρα υποβολής προσφορών: 30/09/2019 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 18/09/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 18/09/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !