Προμήθεια τριών (3) υποβρύχιων αντλιών αποστράγγισης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια τριών (3) υποβρύχιων αντλιών αποστράγγισης

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/09/2019.
  • CPV: [43134100-2] -Βυθιζόμενες Αντλίες, [42122220-2] – Αντλίες Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 16/09/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !