Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (25/2019)

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (25/2019)

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/09/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/09/2019.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 02/10/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/09/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !