Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Σύστημα ισοκινητικής δειγματοληψίας σκόνης

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αυτόματου συστήματος ισοκινητικής δειγματοληψίας σκόνης για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ 

  • Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29/07/2022 ώρα 14:00μμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/07/2022
  • CPV: Όργανα Μετρήσεων 38300000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/07/2022
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου