Σύστημα διαχείρισης αλληλογραφίας και διαχείρισης εγγράφων

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης αλληλογραφίας και διαχείρισης εγγράφων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/04/2021 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 26/03/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 07/04/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 48613000
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !