Συσκευές αναβάθμισης οζόνωσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών αναβάθμισης οζόνωσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 13/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 13/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !