Συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος SAP

Θέμα διαγωνισμού:  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος SAP της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • ΝΕΑ – Καταληκτική ημερομηνία και ώρα  υποβολής προσφορών: 11/02/2022 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/01/2022.
  • CPV: 72267100-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/01/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !