Συντήρηση τριών ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3 για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Συντήρηση τριών ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3 για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/04/2021 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 23/03/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !