Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος SAP της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος SAP της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/02/2021 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/02/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/02/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !