Συντήρηση Λεβήτων – Καυστήρων

Συντήρηση των καυστήρων και λεβήτων θέρμανσης πετρελαίου και αερίου, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Συντήρηση Λεβήτων – Καυστήρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 29/10/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/10/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !