Συντήρηση κλιματιστικών

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην ετήσια προληπτική συντήρηση τόσο των κεντρικών όσο και των μονάδων κλιματισμού προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το θέμα του διαγωνισμού, μέχρι την 24/5/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση κεντρικών και διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/05/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !