• Θέμα διαγωνισμού: Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού AutoCAD και διασύνδεσή του με το GIS
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 02/09/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/08/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !