Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων των αντλητικών συγκροτημάτων του αντλιοστασίου Δενδροποτάμου

  • Θέμα διαγωνισμού: Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων των  αντλητικών συγκροτημάτων του αντλιοστασίου Δενδροποτάμου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 23/11/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/11/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου