Συντήρηση αδειών χρήσης SAP

Θέμα διαγωνισμού: Συντήρηση αδειών χρήσης SAP

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/03/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/03/2020.
  • CPV: 72267100-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/03/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !