Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία υδρομέτρων οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία υδρομέτρων οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19/12/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 14/11/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 08/01/2024 ώρα 09:00.
  • CPV: 38411000-9, 51210000-7, 48420000-8, 72212211-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 14/11/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !