Συλλογή και μεταφορά 85 περίπου τόνων μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση

Θέμα διαγωνισμού: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη συλλογή και μεταφορά 85 περίπου τόνων μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση (σκραπ) από την Κεντρική Αποθήκη Καλοχωρίου

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/04/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 31/03/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 12/04/2021 ώρα 10:00
  • CPV: 14700000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !