ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια:
α) σωλήνων πολυαιθυλενίου PE προϋπολογισμού κατ’ εκτίμηση 7.000€ πλέον ΦΠΑ
β) πλαστικών σωλήνων PVC προϋπολογισμού κατ’ εκτίμηση 6.500€ πλέον ΦΠΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Σωλήνες PE / PVC
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 28/02/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/02/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/02/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !