Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την «Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων των Εργαστηρίων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού:Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την «Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων των Εργαστηρίων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/11/2022.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 15/11/2022.
  • CPV: 79993100-2
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 15/11/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !