Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΥ82) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ (ΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ)»

Η Εταιρεία Ύδρευσης, Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε., δέχεται προσφορές για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΥ82) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ (ΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ)». Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΥ82) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ (ΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ)
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 31/10/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 31/10/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 14/11/2019, 12:00 π.μ.

Βοηθητικά αρχεία
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: λήψη αρχείου
Τεύχη: λήψη αρχείου
Αρχιτεκτονικά Σχέδια: λήψη αρχείου
Στατικά Σχέδια: λήψη αρχείουΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !