Πρόσκληση για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού -/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !