Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των λεβήτων θέρμανσης ΕΥΑΘ Α.Ε. (CPV 45259300-0)

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των λεβήτων θέρμανσης ΕΥΑΘ Α.Ε.  (CPV 45259300-0)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού -/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/12/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/11/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης