Η ΕΥΑΘ  ΑΕ προκείμενου να προβεί στην προμήθεια υποβρύχιου αναλυτικού συγκροτήματος για την γεώτρηση Φ54 στην περιοχή της Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά μέχρι την Δευτέρα, 1/9/2014 σε σφραγισμένο φάκελο

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 01/09/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 01/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/08/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !