Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/06/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/05/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !